Centrale Commissies Voortentamen - CCVX

De Centrale Commissies Voortentamen zijn landelijke samenwerkingsverbanden van de Nederlandse Universiteiten. Het doel van deze commissies is het doen van onderzoek naar de kennis van a.s. kandidaten die op grond van de artikelen 7.24 t/m 7.29 van de Wet op het Hoger- en Wetenschappelijk onderwijs toegang willen tot de universiteit. In de praktijk zijn dit meestal a.s. studenten die een opleiding willen gaan volgen maar nog aan nadere opleidingseisen moeten gaan voldoen. De testimonia van de CCVX worden door alle opleidingen van alle universiteiten erkend.

Er zijn vier commissies:     •  de Centrale Commissie Voortentamen Biologie (CCVB)
•  de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde (CCVN)
•  de Centrale Commissie Voortentamen Scheikunde (CCVS)
•  de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde (CCVW)

We vatten deze commissies samen onder de naam CCVX. De CCVX toetst de kennis van een kandidaat met een schriftelijk examen dat afgelegd moet worden voordat met de studie mag worden begonnen. Daarom wordt dit examen voortentamen genoemd. Indien je deelneemt aan decentrale selectie kan het zijn dat de betreffende opleiding eist dat het voortentamen is afgelegd voordat je je inschrijft voor de decentrale selectie. Per vak kan het voortentamen drie maal per jaar worden afgelegd. Het voortentamen bevat geen prakticum, anderzijds maakt de gehele leerstof van het vwo deel uit van het tentamen. Dus zowel de onderwerpen van het schoolonderzoek als de onderwerpen van het centraal examen. In afwijking van het programma van het vwo zijn er geen onderwerpen/leergroepen uitgezonderd van het vwo-programma. Data, leerstof en voorbeeldexamens staan aan het einde van deze pagina.

De in de CCVX samenwerkende universiteiten zijn krachtens de WHW eindverantwoordelijk voor de voortentamens.
De kosten voor deelname aan een voortentamen bedragen € 91,-. Hiervoor krijg je één tentamenkans. Wil je een volgende keer deelnemen aan een voortentamen, dan zijn de kosten opnieuw € 91,-.
De uiterste aanmelddatum is 10 dagen voor de tentamenzitting.
De voortentamens worden alleen in Utrecht afgenomen.
De voortentamens kunnen zowel in het Nederlands als het Engels worden afgelegd. Informatie m.b.t. corona vindt je op de CCVX Corona informatiepagina.

Van de voortentamens in november en december zijn de uitslagen op tijd bekend zijn i.v.m. de deadline van 15 januari.
Van de voortentamens in april zijn de uitslagen op tijd bekend i.v.m. de datum van 15 mei.
Van de voortentamens in juli zijn de uitslagen op tijd bekend i.v.m. de datum van 15 augustus (en op verzoek eerder als je opleiding dat eist). Enkele opleidingen willen de uitslagen uiterlijk 15 juli hebben, dan kun je bijna altijd bij die universiteit uitstel vragen tot 1 augustus.

Centrale Commissie Voortentamen Biologie

Tentamendata 2022/2023
 • woensdag 7 december 2022


 • maandag 17 april 2023


 • maandag 17 juli 2023
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Beta
Bij de Centrale Commissie Voortentamen Biologie (CCVB) zijn aangesloten:
de Wageningen University, de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde van de universiteiten te Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.


Leerstof CCVB voortentamen biologie


Voorbeeldtentamen biologie
Voorbeeldtentamen biologie - antwoorden


Andere goede voorbeelden zijn de tentamens van de herziene tweede fase vwo eindexamens. Deze kun je op het internet o.a. vinden op www.havovwo.nl en www.examenbundel.nlCentrale Commissie Voortentamen Natuurkunde

Tentamendata 2022/2023
 • vrijdag 25 november 2022


 • maandag 24 april 2023
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zalen Beta en Gamma


 • vrijdag 21 juli 2023
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zalen Alfa en Gamma
Bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde (CCVN) zijn aangesloten:
de Wageningen University, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en diergeneeskunde van de universiteiten te Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.


Leerstof CCVN voortentamen natuurkunde


VoorbeeldexamensCentrale Commissie Voortentamen Scheikunde

Tentamendata 2022/2023
 • maandag 28 november 2022


 • vrijdag 14 april 2023
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Gamma


 • woensdag 19 juli 2023
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Gamma
Bij de Centrale Commissie Voortentamen Scheikunde (CCVS) zijn aangesloten:
de Wageningen University, de Technische Universiteit Delft en de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en diergeneeskunde van de universiteiten te Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.


Leerstof CCVS voortentamen scheikunde


Voorbeeldtentamen scheikunde 1
Voorbeeldtentamen scheikunde 1 - antwoorden

Voorbeeldtentamen scheikunde 2
Voorbeeldtentamen scheikunde 2 - antwoordenCentrale Commissie Voortentamen Wiskunde

Tentamendata 2022/2023
 • donderdag 15 december 2022 (wis A)


 • donderdag 20 april 2023 (wis A)


 • maandag 24 juli 2023 (wis A)
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Gamma
 • vrijdag 16 december 2022 (wis B)


 • vrijdag 21 april 2023 (wis B)


 • dinsdag 25 juli 2023 (wis B)
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zalen Alfa en Gamma

Bij de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde (CCVW) zijn aangesloten:
de Wageningen University, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en diergeneeskunde van de universiteiten te Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.


Leerstof CCVW voortentamen wiskunde A

Leerstof CCVW voortentamen wiskunde B


Voorbeeldexamens

De onderstaande informatie is uitsluitend toegankelijk voor:

Leden van de CCVX

Genodigden

GenodigdenH

GenodigdenAO