Diverse mogelijkheden om je voor te bereiden op een voortentamen

Er zijn diverse mogelijkheden om jezelf voor te bereiden op een voortentamen. Daarbij zijn er veel overwegingen die meespelen bij het maken van een keuze. Denk aan cursuskosten, reistijd en reiskosten. Heb je veel zelfvertrouwen en doe je het graag alleen ? Vond je het vak vroeger makkelijk of heb je het juist laten vallen omdat je het moeilijk vond ? Kun je goed zelfstandig werken of wil je toch ergens wel een stok achter de deur ? Is er iemand in je naaste omgeving die je kan en wil helpen of niet? Vind je het fijn als er iemand of een groep is die je "uit een dipje" kan helpen ? Kun je op vaste tijden naar een les ? Dit zijn enkele van de vragen die je jezelf kan stellen. In het algemeen geldt dat naarmate een vak abstacter is en er meer wiskunde nodig is, velen het vak als lastiger ervaren en het moeilijker vinden dit vak in zelfstudie voor te bereiden. Het is erg belangrijk dat je heel veel opgaven maakt.
Hieronder is een aantal mogelijkheden op een rij gezet. Voor de zuiverheid moeten we erbij zeggen dat het feit dat we een instantie noemen niet betekent dat de CCVX kan instaan voor de kwaliteit van zo'n opleiding. Let er ook op dat de cursus de gehele vwo-stof behandelt; dus zowel die voor het schoolonderzoek vwo als de leerstof voor het centraal schriftelijk examen. Examentrainingen behandelen in het algemeen alleen de leerstof voor het Centraal Examen en niet de leerstof voor het Schoolonderzoek, beide zijn echter voor een voortentamen van de CCVX nodig. Maar de verschillen zijn vaak niet erg groot. De leerstof voor de voortentamens van de CCVX staat op onze hoofdpagina.

Oefenmateriaal (opgaven)
De centrale-examens zijn voor alle vakken goede oefenstof, via het internet kun je veel oude centrale-examens met uitwerking vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op www.havovwo.nl, www.examenbundel.nl, www.oudeexamens.nl, www.natuurkunde.nl of op www.sslleiden.nl. Let er wel op dat niet alle leerstof bij de centrale examens getoetst wordt en dat de examenprogramma's in de loop van de tijd wat zijn veranderd.
Op de hoofdpagina staan links naar een aantal voorbeeldtentamens. Deze zijn bedoeld om je een globale indruk te geven van de manier van vragen. Bij scheikunde en natuurkunde is de manier van vragen in het algemeen meer recht-toe-recht-aan dan bij de cito-examens, dus minder tekst.

Cursussen (contactonderwijs)
Er zijn diverse instellingen die cursussen aanbieden waar je "naar school" gaat. Je hebt relatief veel begeleiding van een docent en een groep medecursisten als klankbord. Ook wordt je aan het werk gehouden en krijg je struktuur aangeboden. Er hangt wel een prijskaartje aan.
De Regionale Onderwijs Centra (ROC's) bieden VAVO-programma's aan die voorbereiden op de staatsexamens en deelcertificaten opleveren. Je kunt er zelfs een compleet havo- of vwo-diploma halen. VAVO staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Ook Boswell-BŤta en WisMon bieden cursussen aan, daarnaast organiseren ze ook examentrainingen en bijles. Ook de Stichting Studiebegeleiding Leiden organiseert examentrainingen. Kandidaten met een buitenlandse vooropleiding kunnen bij het VASVU terecht.
Daarnaast zijn er enkele aanbieders voor privť begeleiding en/of kleine groepen: E=MC≤ bijlescoaching, Mijnstudiemaat.nl, Wisc (privť begeleiding in de wiskunde), "Wiskundig" bureau voor wiskunde en ChemieOnderDeKnie voor bijles, een cursus scheikunde en examentraining.

Cursussen (afstandsonderwijs)
Is wat goedkoper en je hebt nauwelijks of geen reiskosten. Je hebt wat minder begeleiding maar werkt toch alleen. Je studietijd kun je zelf indelen (maar dat moet je wel kunnen en doen). Er zijn verschillende instellingen waar je een schriftelijke cursus kunt volgen. Bijvoorbeeld de LOI en de NHA. In het algemeen bereiden deze cursussen je voor op een staatsexamen maar je kunt er ook mee deelnemen aan de voortentamens van de CCVX. Via de site natuurkundeuitgelegd wordt er hulp ter voorbereiding op de voortentamens natuurkunde aangeboden.

Zelfstudie
De goedkoopste optie. Je kunt je zelfstandig met boeken voorbereiden. De site 10voorBiologie biedt een online biologiecursus. Voor velen is zelfstudie erg zwaar want je bent bijna helemaal op jezelf aangewezen. Als je deze weg kiest dan is het raadzaam als er iemand in je omgeving is die je kan helpen als je vastloopt. Bijvoorbeeld een vriend(in), kennis of een leraar van je oude school. Verder moet je over de nodige zelfdiscipline en motivatie beschikken. Maak veel opgaven, dat is erg belangrijk. Een veel gemaakte fout is dat bij het maken van sommen te snel naar het antwoord gekeken wordt.

Over het leren voor een beta-vak
Sommen oefenen is het allerbelangrijkste. Doe dit zoveel mogelijk zonder de antwoorden ernaast te leggen. Tijdens cursussen wordt daarom veel aandacht besteed aan het oplossen van sommen en hoe je dit aanpakt. Volg je geen cursus probeer dan iemand in je omgeving te vinden die je kan en wil helpen als je vragen hebt. Samen met iemand anders die zich ook voorbereidt op een voortentamen sommen maken en elkaar helpen en uitleggen is ook erg nuttig. Van uitleggen leer je veel, daarom weten docenten ook zoveel ;-)

Staatsexamens Voortgezet Onderwijs (deelcertificaten) en testimonia
Er zijn verschillende mogelijkheden om je voor te bereiden op een voortentamen. Slaag je voor een voortentamen dan krijg je een testimonium van de CCVX en hef je daarmee je deficiŽntie voor dat vak op.
Je kunt ook staatsexamen doen in ťťn of meerdere vakken. Een staatsexamen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. Slaag je voor een staatsexamen dan krijg je een zogenaamd deelcertificaat. Met een deelcertificaat kun je ook je deficiŽntie voor het betreffende vak opheffen. Met voldoende deelcertificaten kun je zelfs een compleet vwo-diploma krijgen.
Iemand die leert voor het staatsexamen bereidt zich daarmee tegelijk voor op een voortentamen van de CCVX. Want de leerstof van de CCVX komt overeen met die van de staatsexamens. Je kunt je ook voor beide opgeven.
Wil je staatsexamen doen, dan moet je je vůůr 1 januari aanmelden om in het voorjaar/zomer mee te kunnen doen. Nadere gegevens over de staatsexamens vindt je op www.duo.nl.
Met een deelcertificaat kun je je deficiŽntie voor dat vak opheffen. Maar omgekeerd kan NIET meer; aan houders van een CCVX testimonium wordt geen ontheffing meer verleend voor het corresponderende vak bij het staatsexamen.