Grafische rekenmachine

In het algemeen geldt dat een machine die voor het centraal examen is toegestaan ook bij de voortentamens van de CCVX is toegestaan. Een grafische rekenmachine met Computer Algebra System (CAS) is niet toegestaan. Toegestane grafische rekenmachines zijn o.a:
 • Casio CFX-9850Gplus, CFX-9850GBplus, fx-9860G of fx-9860G SD
 • Hewlett Packard 38G of 39G+
 • Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900
 • Texas Instruments 83, 83 plus en alle varianten van de TI-84
 • Texas Instruments TI-Nspire, alleen de versie zonder CAS (de TI-Nspire CAS is niet toegestaan)
Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te maken zijn. De volgende grafische rekenmachines zijn in ieder geval nog voldoende:
 • Casio cfx 9850Gplus en cfx 9850GBplus
 • Hewlett Packard 38G of 39G
 • Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900
 • Texas Instruments 84 of 84 plus silver edition
Verder geldt het volgende:
 • Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
 • Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
 • Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van het voortentamen.