Versnelde correctie

De CCVX heeft slechts een zeer beperkte capaciteit om voortentamens eerder dan 15 augustus te hebben gekeken. Deze capaciteit reserveren wij uitsluitend voorkandidaten waarvan:
  1. De studie waarvoor de kandidaat het tentamen aflegt eist dat het resultaat eerder bekend is.
  2. De kandidaat schriftelijk (op papier, eventueel dus uitprinten) kan aantonen dat hij\zij bij deze studie uitstel heeft gevraagd en schriftelijk kan aan tonen dat dit uitstel niet is verleend door die studie.
In alle andere gevallen honoreren we verzoeken tot extra snelle correctie niet.

Wij krijgen veel verzoeken van:
  • kandidaten die zich nog tijdig voor een andere studie willen inschrijven indien ze het voortentamen niet halen
  • kandidaten die zich - als ze het tentamen niet halen - nog voor een ander tentamen willen opgeven
  • kandidaten die i.v.m. vakantiewerk of een reguliere betrekking aan een deadline zijn gebonden
  • kandidaten die i.v.m. het plannen\boeken van vacantie een deadline hebben
  • kandidaten die m.b.t. het vinden van een huisvesting aan een deadline zijn gebonden
  • alle andere categoriŽn die niet aan voorwaarde 1 en 2 voldoen
Bijna de helft van het totaal aantal deelnemers aan onze voortentamens valt in een of meer van deze categoriŽn. En dit aantal overschijdt onze capaciteit om versneld na te kijken vele malen. Voor geen van deze categorieŽn kunnen wij het tentamen daarom versneld nakijken. Ook (het grote aantal!) verzoeken een uitzondering te maken kunnen wij niet in behandeling nemen.

Kandidaten die kunnen aantonen aan de voorwaarden 1. en 2. te voldoen, kunnen vanaf een half uur na aanvang van het tentamen (niet eerder) tot een half uur voor einde van het tentamen (niet later) een verzoek indienen tijdens het controleren van de legitimatie. Het is niet mogelijk eerder (bijvoorbeeld per e-mail of telefoon) een verzoek in te dienen.