Toelichting bij de vragen over Opleiding en Instelling.

Opleiding: dit is de studie of de studierichting die je wilt gaan studeren. Bijvoorbeeld geneeskunde.

Instelling: hiermee wordt de universiteit of organisatie bedoeld die de opleiding verzorgt. Bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Vul als het even kan wat in bij de opleiding en de instelling. Want als je een voortentamen aflegt moet dat door iemand worden nagekeken. Dat is logisch. Er zijn voor elk vak een stuk of tien gecommitteerden (elke universiteit heeft er een).
Ergens moet worden beslist welke gecommitteerde het werk van een bepaalde kandidaat nakijkt. Omdat dat te bepalen, kijken we naar de opleiding (en soms studierichting) waar je wilt gaan studeren.

Voor de geldigheid van je testimonium of voor de toelating tot een opleiding maakt het niet uit welke gecommmitteerde je werk nakijkt. Het testimonium wordt immers toch landelijk erkend.
Ook als je niet opgeeft waar je wilt gaan studeren (en wat), zal je werk toch moeten worden nagekeken. De secretaris van de CCVX zal dan je werk naar een willekeurige gecommitteerde sturen anders zou het ongecorrigeerd blijven liggen. Wil je je werk later inzien dan moet je naar de instelling waar die gecommitteerde bij hoort. En dat kan ver van je woonplaats zijn.

Soms heeft een opleiding (nog) geen gecommitteerde in de CCVX of is een gecommitteerde ziek of op vacantie. Een andere gecommitteerde neemt het dan (tijdelijk) over. Op je testimonium kan een andere universiteit (instelling) staan dan die waarvoor je je bij de inschrijving had opgegeven. Dat is geen enkel probleem. Zolang je testimonium maar ondertekend is door een gecommitteerde is het een geldig testimonium.