Inschrijving voor de voortentamens van de CCVX

Inschrijving en Betaling
Op deze pagina kun je je inschrijven voor de voortentamens van de CCVX.

De CCVX is eindverantwoordelijk voor de voortentamens krachtens de Wet op het Hoger Onderwijs. Maar de inschrijving en betaling is door de CCVX gedelegeerd aan de het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De inschrijving en betaling verlopen via de webshop van het UMCU. Je kunt betalen met IDeal of creditcard. Ook iemands anders kan voor je betalen, bijvoorbeeld je ouders. Zorg dat je het IBAN nummer bij de hand hebt als je je gaat inschrijven. Vragen over de inschrijving of de betaling moeten aan het UMCU worden gesteld (betalingen-ccvx@umcutrecht.nl).

Je oproep (per e-mail) voor het voortentamen en het verdere proces tot en met je deelname in de tentamenzaal, de correctie en communicatie van de resultaten verloopt geheel via de CCVX. Je ontvangt de uitslag van de CCVX. Voor vragen over de leerstof, inhoud van het tentamen, tentamenbenodigdheden, geldigheid testimonia, procedure van de correctie, het verloop van de correctie en uitslagen kun je terecht op de site www.ccvx.nl. Vind je geen antwoord op je vraag dan kun je contact opnemen met de CCVX (secretaris@ccvx.nl). Vermeld altijd een telefoonnummer zodat we je eventueel ook kunnen bellen.

De kosten voor deelname aan een voortentamen bedragen € 98,-. Hiervoor krijg je één tentamenkans. Wil je een volgende keer deelnemen aan een voortentamen, dan zijn de kosten opnieuw € 98,-.
Wie deelneemt aan de voortentamens van de CCVX moet ook akkoord gaan met de voorwaarden.
Let op: volgens de algemene voorwaarden is het niet mogelijk een voortentamen te annuleren. Dat wil niet zeggen dat je verplicht bent om te komen. Maar ook als je niet komt, blijf je wel betalingsplichtig (er vindt dus geen restitutie van het inschrijfgeld plaats).

Tijdpad inschrijving
  1. Meld je op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 10 dagen voor de tentamenzitting (staat het aanmeldformulier echter langer online, dan heb je geluk en kan je je nog aanmelden ;-) )
  2. Iedereen die zich inschrijft voor een voortentamen ontvangt van het UMCU vrijwel direct een e-mail met een bevestiging van de inschrijving en de factuur. Bewaar die factuur goed (uitprinten !), want soms wordt je gevraagd aan te tonen dat je je voorbereidt op een voortentamen danwel dat je bezig bent je deficiënties weg te werken. Het kan zijn dat die e-mail met een kleine vertraging via het internet wordt bezorgd, maar als je binnen een uur geen bevestiging hebt is er wat mis. Neem dan (de volgende dag ;-)) contact op met het UMCU (betalingen-ccvx@umcutrecht.nl). Het UMCU stuurt je geen schriftelijke berichten over inschrijving, alleen maar deze e-mail. Let op: je staat alleen maar ingeschreven als je deze e-mail (factuur) van het UMCU hebt gehad. Van de CCVX krijg je geen bevestiging van je aanmelding of betaling.
  3. Circa 48 uur (niet eerder) voor het voortentamen ontvang je opnieuw een e-mail dit keer van de CCVX. In dat bericht staat o.a. waar je moet zijn en (nog eens) wat je mag/moet meenemen. Heb je 48 uur (niet eerder) voor aanvang van het tentamen nog niets van de CCVX gehoord, stuur dan de tweede e-mail die je direct na je aanmelding van het UMCU hebt gehad (zie punt 2) en waarin bevestigd werd dat je bent aangemeld naar de CCVX (secretaris@ccvx.nl). Vertel er bij dat er blijkbaar iets is misgegaan en dan lossen we het op.
Bijzondere tentamenvoorzieningen (extra tijd)
Aan kandidaten kan extra tijd worden verleend voor het afleggen van een voortentamen. Zo kunnen kandidaten met dyslexie en kandidaten die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen onder bepaalde voorwaarden een half uur extra tijd krijgen. Je kunt alleen maar extra tijd aanvragen nadat je bent ingeschreven voor een voortentamen. Een verzoek om extra tijd moet tenminste 10 dagen voor de datum waarop het voortentamen gehouden wordt, worden aangevraagd bij de secretaris van de CCVX.
Aanvragen voor extra tijd die we niet tijdig ontvangen kunnen we niet meer in behandeling nemen. Dat betekent dat je dan te laat bent en geen extra tijd meer krijgt en het betekent dat we je e-mail (of die van je ouders!) om extra tijd, niet meer kunnen beantwoorden. NB. Kandidaten die vorig academisch jaar extra tijd kregen moeten dat voor dit komende academisch jaar opnieuw aanvragen.

Afmelden is niet mogelijk
Je kunt je volgens de algemene voorwaarden in principe niet afmelden voor een voortentamen. Dat wil niet zeggen dat je verplicht bent om te komen. Maar ook als je niet komt, blijf je wel betalingsplichtig.
Annuleren kan dus ook niet "wegens omstandigheden", omdat je je studieplannen hebt (moeten) veranderen, wegens falend openbaar vervoer en ook niet wegens barre weersomstandigheden. Ook kun je aan aanmelding voor een tentamen niet naar een tentamen op een later tijdstip verplaatsen. Mocht je niet willen of kunnen komen (al dan niet door "omstandigheden", ziekte, falend openbaar vervoer etc, etc.) dan wil de CCVX dat dus niet weten ;-)Inschrijfformulieren
Bij het invullen wordt gevraagd om je geboortenaam en de opleiding die je wilt gaan volgen en naar de instelling waar je wilt gaan studeren. Lees zonodig de toelichting.

Er wordt je ook gevraagd om een adres. Naar dit adres wordt de uitslag per gewone post gestuurd. Houdt hier rekening mee als je binnenkort gaat verhuizen.

Voor de locatie en de routebeschrijving zie de links op de hoofdpagina.

LET OP: alle onderstaande inschrijfformulieren zijn voor examens op vwo-niveau zoals beschreven in de leerstoflijsten. Wil je info over het havo-programma klik dan hier.

Zolang een inschrijfformulier nog op de site staat, kun je je nog inschrijven. Ook al is de officiële inschrijftermijn eigenlijk afgelopen.

Als de onderstaande links niet onmiddellijk openen, wees dan geduldig want de webshop kan soms traag zijn.


In aanvulling op de informatie op onze hoofdpagina:Houdt er rekening mee dat als je in het buitenland woont, de grens gesloten is en het misschien niet mogelijk is naar Nederland te komen. In dat geval zul je moeten wachten totdat het weer mogelijk is naar Nederland te komen. We zullen geen online voortentamens aanbieden.Inschrijven voor de voortentamens in november 2024 is nog niet mogelijk. We verwachten dat dit vanaf midden september mogelijk zal zijn.


LET OP: de onderstaande voortentamens zijn pas in de zomer, in juli.