Veel gestelde vragen (faq)

V: Hoe toon ik aan een opleiding aan dat ik ben aangemeld/geslaagd voor een voortentamen ?
A: Direct na je aanmelding en betaling krijg je een bevestigings-e-mail van het UMCU samen met een factuur (bewijs van betaling): dat is het bewijs dat je bent ingeschreven.
48 uur (niet eerder) voor het voortentamen ontvang je een e-mail van de CCVX met informatie over het tijdstip en de locatie van het voortentamen.
De formele uitslag ontvang je schriftelijk van de CCVX.


V: Ik heb het inschrijfformulier ingevuld en betaald, maar geen e-mail van het UMCU met een factuur ontvangen. Wat nu ?
A: Soms duurt het even voordat deze e-mail bezorgd wordt. Het kan ook zijn dat je een foutief e-mail adres hebt opgegeven, dat je mail box vol zit of dat de e-mail in je spam box is terecht gekomen. Heb je na een uur nog geen bevestiging ontvangen controleer dan je spam box en of je mail box niet vol is. En stuur zonodig de volgende dag een e-mail aan het UMCU (betalingen-ccvx@umcutrecht.nl).

V: Ik heb een testimonium gehaald. Hoe moet ik dit in Studielink opgeven want de CCVX wordt daar niet als opleiding genoemd.
A: Het is niet mogelijk om een via CCVX behaald testimonium in Studielink op te geven als vooropleiding. Dien eerst je verzoek tot inschrijving in voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Vervolgens kan je bij de onderwijsinstelling navragen op wat voor manier je je testimonium bij hen moet aanleveren (dit gaat buiten Studielink om). Heb je nog meer vragen over Studielink ? ... vraag het aan Studielink zelf. ;-)

V: Ik heb een testimonium gehaald. Op mijn testimonium staat het cijfer als een geheel getal. Maar mijn toekomstige opleiding wil het cijfer met ťťn decimaal weten.
A: De CCVX geeft alleen maar testimonia met gehele cijfers. Wil je opleiding persť een decimaal, voeg dan een "0" toe als decimaal. Voorbeeld: 6 wordt 6,0

V: Wanneer moet je het voortentamen gehaald hebben?
A: In vrijwel alle gevallen moet je het voortentamen gehaald hebben voordat je met de opleiding kunt beginnen. Daarnaast gelden er allerlei andere termijnen.

V: Bij het inschrijven moet ik een opleiding kiezen, maar twijfel ik nog tussen twee opleidingen/universiteiten. Maakt het uit welke van de twee opleidingen of universiteiten ik daar invul ?
A: Het maakt helemaal niets uit voor de geldigheid van je testimonium. Iedere universiteit en iedere opleiding erkent de testimonia. Als je bijvoorbeeld opgeeft dat je in Utrecht geneeskunde wil studeren en later besluit bouwkunde in Delft te gaan studeren is dat dus geen enkel probleem.

V: Op mijn testimonium staat een andere universiteit dan die waarvoor ik me bij de inschrijving had opgegeven. Is dit een probleem ?
A: Nooit. Zolang je testimonium maar ondertekend is door een gecommitteerde is het een geldig testimonium. Soms heeft een opleiding (nog) geen gecommitteerde in de CCVX of is een gecommitteerde op vacantie. Een andere gecommitteerde neemt het dan (tijdelijk) over.

V: Ik heb mijn testimonium weken later gekregen dan de datum die als afgiftedatum op mijn testimonium staat. Hoe kan dit ?
A: Om de correctieprocedure sneller te laten verlopen krijgt elke gecommitterde tegelijk met zijn correctiewerk voor iedere kandidaat een blanco uitslagbrief en een blanco testimonium. Daarop zetten we standaard als afgiftedatum de datum van een week na het tentamen. De gecommitteerden hoeven dan na correctie alleen nog maar het cijfer in te vullen en hun handtekening te plaatsen. Meestal duurt het echter veel langer dan een week voor de daadwerkelije correctie klaar is.

V: Ik heb het tentamen behaald, maar geen/onvoldoende gewaarmerkte kopiŽen van het testimonium ontvangen.
A: Maak zelf een aantal kopieŽn (van papier, dus geen scan) van je testimonium en stuur die naar het secretariaat van de CCVX (Graaf Adolfstraat 38, 3583 VV Utrecht, t.a.v. R.P. Form). Doe er een briefje bij dat je graag wilt dat ze gewaarmerkt worden en zet daar je naam, adres, e-mail en telefoonummer onder. We raadplegen dan ons archief. Daarna waarmerken we de kopieŽn voor je en sturen ze naar je terug. (Je echte testimonium houd je dus veilig thuis).

V: Adreswijziging / opsturen van de uitslag
A: Je krijgt je uitslag altijd schriftelijk. Als adres hanteert de CCVX het adres dat je hebt opgeven toen je je inschreef voor het voortentamen. Ga tijdens het voortentamen bij het controleren van de legitimatie na of dit adres (nog) juist is en ga ook na of je naam, voorletters, geboorteplaats en geboortedatum juist zijn. Geef eventuele wijzigingen ter plekke door aan de surveillant.

V: Kan ik mijn uitslag ook per e-mail ontvangen ?
A: Nee, we doen dit nooit. Omdat we beslist willen voorkomen dat iemand een resultaat krijgt dat niet juist is. En in de drukte kunnen we dit niet met genoeg zorvuldigheid omgeven. Daarnaast hebben we hier, alweer vanwege de drukte, geen tijd voor.

V: Ik ga een voortentamen afleggen. Kan ik eerdere voortentamens krijgen om te oefenen ?
A. Nee. Om te oefenen kun je het beste gebruik maken van de oefenstof zoals die voor de vwo-examens beschikbaar is. Op onze site staan wel enkele voorbeeldtentamens met uitwerkingen. Deze zijn vooral bedoeld als voorbeeld. Je zou ze als oefenmateriaal kunnen gebruiken (maar let op: er kunnen fouten in staan).

V: Bestaat een voortentamen uit open vragen of uit meerkeuze vragen ?
A: De natuurkunde, scheikunde en wiskunde voortentamens bestaan in principe uit open vragen.
Het voortentamen biologie bestaat uit een combinatie van open vragen en van meerkeuze vragen.


V: Hoe groot is het slagingspercentage ?
A: Het slagingspercentage wisselt, maar is veel lager dan bij de vwo-eindexamens. Op de middelbare school heeft iedereen enkele jaren les gehad in een vak voordat hij/zij eindexamen doet. Ook is het schoolonderzoek van invloed. De manier waarop aspirant-studenten zich echter voorbereiden op een voortentamen is veel diverser en vaak vooral minder solide. Voeg daarbij dat veel kandidaten die het vak vroeger "makkelijk" vonden dit vak al op de middelbare school gedaan hebben en voeg daarbij dat voor veel deelnemers aan de voortentamens Nederlands niet de moedertaal is. Hoe intensiever je je voorbereid en hoe meer hulp je hebt bij het oefenen hoe groter de kans dat je slaagt voor een voortentamen.

V: Is er een limiet aan het aantal deelnemers dat kan deelnemen aan een voortentamen ?
A: Nee, iedereen die zich voor de sluitingsdatum aanmeldt, kan meedoen.

V: Zijn er eisen verbonden aan de deelname aan een voortentamen ?
A: Er zijn geen toelatingseisen wat betreft leeftijd of vooropleiding. De enige eis is dat je het inschrijfgeld betaalt.

V: Hoe vaak mag je een voortentamen afleggen ?
A: Je mag net zo vaak meedoen als er tentamengelegenheden zijn. Wel moet je elke keer opnieuw inschrijfgeld betalen. In het algemeen wordt er voor elk vak drie keer per jaar tentamen afgenomen.

V: Mag je, nadat je voor een voortentamen geslaagd bent, nogmaals deelnemen aan een voortentamen van datzelfde vak.
A: Ja, het hoogste cijfer geldt dan.

V: Ik heb een voortentamen afgelegd. Kunnen jullie mij een kopie van mijn gemaakte werk sturen ?
A: Nee, wij sturen nooit kopieŽn van gemaakt werk niet per post en ook niet digitaal. Wel kan je je werk inzien, maar daarvoor moet je zelf naar degene die het heeft nagekeken gaan.

V: Ik heb een voortentamen afgelegd. Kunnen jullie mij de antwoorden sturen ?
A: Nee, wij sturen nooit antwoorden op, niet per post en ook niet digitaal. Wel kan je je werk inzien, maar daarvoor moet je zelf naar degene die het heeft nagekeken gaan.

V: Wanneer worden de data van de voortentamens in het volgende jaar bekend.
A: De data voor het volgende jaar worden door de CCVX omstreeks april globaal vastgesteld. Elk voortentamen wordt drie keer per jaar afgenomen. Er is een "najaarsronde" (eind november - medio december) waarvan de uitslagen voor 15 januari bekend zijn. Er is een "voorjaarsronde" (eind april) waarvan de uitslagen op tijd bekend i.v.m. de datum van 15 mei. En er is een "zomerronde" (eind juli) waarvan de uitslagen op tijd bekend i.v.m. de datum van 15 augustus.
Vanwege het zaalreserverings- en roosteringssysteem van de Universiteit Utrecht kunnen de exacte data van de tentamens in het najaar pas omstreeks eind augustus bekend worden gemaakt en de exacte data van de tentamens in het voorjaar en de zomer pas in het midden van december. Zodra de precieze data bekend zijn komen ze vrijwel direct op de site => Als ze dus niet op de site staan zijn ze nog niet bekend.


V: Zijn er naast de data op de website nog andere data waarop een voortentamen kan worden afgelegd ?
A: Natuurlijk niet, anders stonden die data wel op de website. We kunnnen die data ook niet op iemands verzoek "even" veranderen. En ook is het niet mogelijk dat de CCVX voor een kandidaat op zijn verzoek "even" een extra tentamenmogelijkheid inlast.

V: Ik heb me per ongeluk twee keer ingeschreven voor hetzelfde tentamen. Moet ik nu ook twee keer betalen ?
A: Nee. Maar je moet dit wel zelf melden aan het UMCU (betalingen-ccvx@umcutrecht.nl). Stuur geen e-mail aan de CCVX

V: Wie erkennen de testimonia van de CCVX ?
A: Als je het voortentamen met een voldoende resultaat hebt afgesloten, ontvang je een testimonium.
De testimonia voor de vakken Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde A en Wiskunde B worden afgegeven namens de opleidingen die aangesloten zijn bij deze commissies. Deze testimonia worden formeel erkend door alle aangesloten universitaire opleidingen, maar vaak ook door diverse andere opleidingen. In de praktijk worden deze testimonium meestal door alle Nederlandse en Belgische Universiteiten erkend. Ook in Duitsland en Engeland wordt het testimonium meestal erkend. Ook hbo's erkennen de testimonia. Informeer bij twijfel zelf bij de opleiding waar je wilt gaan studeren.

N.B. De testimonia hebben formeel een andere status dan een deelcertificaat vwo. Verwar ze daar dus niet mee. Het is niet zo dat je met een testimonium van een voortentamen tevens in het bezit bent van een deelcertificaat vwo in dat vak.

V: Wat is het verschil tussen een deelcertificaat en een testimonia van de CCVX?
A: Een deelcertificaat kun je behalen door te slagen voor een staatsexamen. Door het behalen van voldoende deelcertificaten kun je uiteindelijk een compleet vwo-diploma halen. Haal je een deelcertificaat voor een vak dan voldoe je daardoor tegelijk ook aan de nadere vooropleidingseisen voor dat vak. De inschrijving voor de staatsexamens sluit elk jaar op 31 december. Ze worden alleen in de zomer gehouden en er is naast een schrifelijk ook een mondeling gedeelte.
Een voortentamen is alleen bedoeld om aan nadere vooropleidingseisen te voldoen. De voortentamens worden georganiseerd door de in de CCVX samenwerkende Nederlandse universiteiten en daarom ook door alle universitaire opleidingen erkend. Het is een (uitsluitend) schriftelijk tentamen dat voor elk vak drie maal per jaar wordt afgenomen. De inschrijving verloopt via de site van de CCVX.


V: Hoe lang is een CCVX testimonium geldig ?
A: Dit is een erg moeilijke vraag om exact te beantwoorden. Sinds de oprichting van de CCVX zo'n 30 jaar geleden is het eigenlijk nog nooit voorgekomen dat een "oud" testimonium als onvoldoende werd aangemerkt. Daarbij moet globaal wel worden opgemerkt dat het niveau en de omvang van de leerstof van de vakken continu is gedaald de afgelopen jaren.
Per mei 2010 is er een nieuw eindexamen ingevoerd waar voor het eerst de vakken natuurkunde en scheikunde wat zwaarder worden dan ze waren (vergeleken met Natuurkunde1 resp. Scheikunde1). In 2016 zijn er weer opnieuw hervormingen in de vwo-eindexamenprogramma's ingevoerd. Je kunt er wel vanuit gaan dat de huidige testimonia tot 2027 erkend zullen blijven. Maar hoe lang daarna weet momenteel niemand.


V: Is het mogelijk het voortentamen in een andere taal te maken ?
Het is mogelijk het voortentamen in het Engels af te leggen. Je moet je voor een engelstalig voortentamen op de normale manier inschrijven. Zie ook de Engelstalige info. Je krijgt dan engelstalige opgaven en mag in het Engels antwoorden.

V: Is het mogelijk een voortentamen buiten Nederland af te leggen ?
A: Nee. Je kunt het voortentamen uitsluitend afleggen in Utrecht. Ook tijdens een uitbraak van het coronavirus is dit niet mogelijk.

V: Is het mogelijk het voortentamen online af te leggen ?
A: Nooit. Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus was dit niet mogelijk. Ook als je verweg woont bijvoorbeeld in China of AustraliŽ zul je dus naar Nederland moeten reizen.

V: Is het mogelijk het voortentamen mondeling af te leggen ?
A: Nee.

V: Het is noodzakelijk dat ik het voortentamen haal maar door onvoorziene omstandigheden kan ik buiten mijn schuld het tentamen niet op de dag afleggen waarop dit gehouden wordt. Kan er voor mij een uitzondering worden gemaakt?
A: Nee. Voortentamens worden door een commissie gemaakt en dat is arbeidsintensief. Er zijn daarom niet meer dan drie voortentamens per jaar per vak. Wegens de geheimhouding van een voortentamen geeft de CCVX datzelfde voortentamen niet enkele dagen eerder of later aan andere kandidaten die op de dag zelf niet kunnen.

V: Ik heb reeds een andere opleiding gedaan waarin biologie/natuurkunde/scheikunde/wiskunde werd behandeld. Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling ?
A: Dat hangt van de omvang en het niveau van de leerstof die je eerder gehad hebt af. In principe moet de leerstof de onderwerpen van het ermee corresponderende vak op het vwo dekken en ook op vwo niveau zijn. Je kunt dit zelf inschatten door de leerstoflijst van het betreffende vak (staat op deze site) te vergelijken met je kennis. Eventueel kun je daarbij ook nog gebruik maken van de bundel samengevat die is uitgebreider en leesbaarder.
Denk je over voldoende voorkennis te beschikken, dan zul je een afspraak moeten maken met een van de gecommitteerden van de CCVX. Dat wil zeggen met de gecommitteerde van de universiteit waar je wilt gaan studeren voor de toetsing van het betreffende vak verantwoordelijk is. Zo'n individueel onderzoek loopt meestal via de afdeling van de opleiding/universiteit waar je je inschrijft voor de opleiding.
Daarbij zal je zeer gedetailleerd moeten kunnen aantonen dat je kennis qua omvang en niveau inhoudelijk gelijkwaardig is met het corresponderende vwo-vak. Dat moet niet alleen gedetailleerd en gedocumenteerd (titels van gebruikte boeken en namen van gevolgde "modules" al dan niet met het aantal daaraan bestede uren zeggen meestal weinig). Dat kan bijvoorbeeld door het laten zien van oude boeken, aantekeningen, schriften, tentamens van je vorige opleiding en cijferlijsten.
Vraag vrijstellingen altijd ruim op tijd aan zodat je nog genoeg mogelijkheden hebt om mee te doen met de voortentamens indien je geen vrijstelling krijgt. Realiseer je ook dat door o.a. vacanties verzoeken die na 1 juli worden ingediend soms niet meer voor september kunnen worden beoordeeld. Dien verzoeken daarom zo snel mogelijk nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding bij die opleiding in.


V: Hoeveel studiepunten (ECTS) is een voortentamen van de CCVX waard ?
A: Deze vraag wordt vaak gesteld door mensen die deelnemen aan een decentrale selectie of die in het buitenland een (vervolg)opleiding willen gaan volgen. Studiepunten zijn een maat waarmee de zwaarte van (delen van) opleidingen aan een hogeschool of universiteit wordt uitgedrukt. Bij iedere onderdeel wordt geschat hoeveel uren de gemiddelde student nodig heeft om de leerdoelen te halen. De studiebelasting wordt sinds de invoering van de Bachelor-masterstructuur uitgedrukt met het internationale ECTS-systeem. Een studiepunt staat dan voor 28 uur studie-inspanning. Hier heet een studiepunt een EC (European Credit). Vaak wordt de meervoudsvorm ECTS gehanteerd. De leerstof van de CCVX voortentamens is afgeleid van de leertstof van eindexamenprogramma's van de middelbareschool (vwo). Daarom lijkt het redelijk te kijken naar de studie-inspanning die op de middelbare school (vwo) staat voor de verschillende vakken. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de oude tweede fase (eindexamens t/m mei 2009) en de vernieuwde tweede fase (eindexamens mei 2010 en later).

Voor de oude tweede fase geldt:
voortentamen leerstof vwo    
studie-inspanning vwo
studie-inspanning in ECTS
CCVB biologie12
480 uur
17,1   ECTS
CCVN natuurkunde1
360 uur
12,9   ECTS
CCVS scheikunde1
400 uur
14,3   ECTS
CCVW wiskunde B1
600 uur
21,4   ECTS

Voor de vernieuwde tweede fase geldt:
voortentamen leerstof vwo
studie-inspanning vwo
studie-inspanning in ECTS
CCVB biologie
480 uur
17,1   ECTS
CCVN natuurkunde
480 uur
17,1   ECTS
CCVS scheikunde
440 uur
15,7   ECTS
CCVW-A wiskunde A
520 uur
18,6   ECTS
CCVW-B wiskunde B
600 uur
21,4   ECTS


V: Kan ik ook vragen stellen aan de CCVX ?
A: Kijk eerst eens goed rond op deze site. Heb je daarna nog een vraag stuur dan een e-mail aan het secretariaat van de CCVX secretaris@ccvx.nl. Zet als het even kan ook je telefoonnummer in je mail zodat we je eventueel terug kunnen bellen. Dat communiceert vaak wat directer.