Deadlines van opleidingen

Alle HO instellingen hebben eigen deadlines en procedures voor het voldoen aan de nadere vooropleidingseisen. Kandidaten kunnen daarom het beste contact opnemen met de hogeschool/universiteit van keuze om daar na te vragen welke deadlines gelden en waar de testimonia eventueel naartoe gestuurd moeten worden.
Vaak is het mogelijk om enkele weken uitstel te krijgen voor het insturen van behaalde testimonia. Informeer dat eerst voordat je ons een e-mail stuurt met de vraag of het mogelijk is dat je werk eerder wordt nagekeken.

Hierbij een link naar Studiekeuze123 waar je meer informatie over de nieuwe regels van de selectie opleidingen kunt vinden: https://www.studiekeuze123.nl/selectie

Met ingang van studiejaar 2017-2018 is de gewogen loting, die DUO jarenlang voor het Ministerie van OCW heeft uitgevoerd, afgeschaft. De aanmeldingen voor de numerus fixus opleidingen worden niet meer door Studielink aan DUO doorgegeven en DUO heeft geen rol meer in de aanmelding en selectie voor deze numerus fixus opleidingen. De resultaten van de voortentamens hoeven daarom ook niet meer naar DUO opgestuurd te worden. Registratie in MijnDUO zal ook niet meer plaatsvinden.
Wanneer je deelneemt aan decentrale selectie kan het zijn dat de betreffende opleiding eist dat het voortentamen is behaald voor je je mag inschrijven voor de decentrale selectie.