CCVX Corona informatie pagina

Stand van zaken 15 augustus 2022

Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de situatie rondom het coronavius. En de gevolgen die dit heeft voor de afname van onze voortentamens.

We gaan ervan uit dat we de voortentamens dit jaar gewoon kunnen houden zoals we dit deden voor de uitbraak van het coronavirus.
Maar hoe de situatie zich zal ontwikkelen weet niemand. Ook de CCVX weet het niet.

Alle universiteiten nemen momenteel voor de eigen studenten soms online tentamens af. Waarbij ze het risico op fraude accepteren. Maar bijna alle geraadpleegde opleidingen vinden een zorgvuldige en betrouwbare selectie van a.s. studenten zo belangrijk dat ze het frauderisico bij online afnemen van voortentamens te hoog vinden. We nemen dus geen online voortentamens af.
We zullen zeker ook geen mondelinge voortentamens afnemen.
Het is verder uitsluitend mogelijk het tentamen op de op de website genoemde locatie en tijd af te leggen. Dus ook niet in het buitenland. Als je uit het buitenland moet komen, kun je het voortentamen mogelijk niet afleggen vanwege beperkingen op het reizen naar / vanuit Nederland. Zie de info van de Nederlandse overheid voor de actuele regels op https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19.

Stel ons a.u.b. geen vragen en leg ons a.u.b. niet allerlei scenario's voor wat wij doen in het geval dat ... Of hoe wij reageren op alweer een nieuwe Corona-variant of afgekondigde maatregel. Wij weten dit zelden direct en kunnen en willen hierover niet speculeren. Want elk antwoord van vandaag is mogelijk een paar weken later alweer achterhaald. Stel ook geen vragen aan de mensen van het UMCU of de webshop zij hebben geen ook enkele informatie voor jullie.

Samengevat: Het is voor iedereen erg vervelend dat het Corona virus zoveel onzekerheid veroorzaakt, maar het is helaas niet anders. Maar als er geen nieuwe uitbraak van het corona virus komt gaan de voortentamens in november/december door.