CCVX Corona informatie pagina

Stand van zaken 23 maart 2021

Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de situatie rondom het coronavius. En de gevolgen die dit heeft voor de afname van onze voortentamens.

Door de aanhoudende situatie rondom het coronavirus houdt ook voor ons de onzekerheid aan. Wij gaan ervan uit dat we de voortentamens dit jaar gewoon kunnen houden, met de nodige aanpassingen. Maar hoe de situatie zich zal ontwikkelen weet niemand. Komt er een "derde, vierde of vijfde golf" ?, werkt het vaccin ?, komt er een nieuwe lockdown ? Niemand die het weet. Ook de CCVX niet.

De Universiteit Utrecht heeft i.v.m. het coronavirus de definitieve toekenning van zalen en data waarop tentamens kunnen worden gehouden in juli uitgesteld. Men wil niet te lang van te voren plannen en in coronatijd is enkele maanden vooruit al snel heel erg lang. Het is niet anders.

Door de strakke planning bij de toewijzing van zalen door de Universiteit Utrecht hebben we de duur van de tentamens in april en en juli van 3 uur (180 minuten) moeten inkorten tot 140 minuten. Kandidaten aan wie extra tijd is toegekend, krijgen 20 minuten extra tijd.

Alle universiteiten nemen momenteel voor de eigen studenten online tentamens af. Waarbij ze het risico op fraude accepteren. Maar bijna alle geraadpleegde opleidingen vinden een zorgvuldige en betrouwbare selectie van a.s. studenten zo belangrijk dat ze het frauderisico bij online afnemen van voortentamens te hoog vinden. We nemen dus geen online voortentamens af.
We zullen zeker ook geen mondelinge voortentamens afnemen.
Het is verder uitsluitend mogelijk het tentamen op de op de website genoemde locatie en tijd af te leggen. Dus ook niet in het buitenland. Als je uit het buitenland moet komen, kun je het voortentamen mogelijk niet afleggen vanwege beperkingen op het reizen naar / vanuit Nederland. Zie de info van de Nederlandse overheid voor de actuele regels op https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19.

Stel ons a.u.b. geen vragen en leg ons a.u.b. niet allerlei scenario's voor wat wij doen in het geval dat ... Of hoe wij reageren op alweer een nieuwe afgekondigde maatregel. Wij weten dit zelden direct en kunnen en willen hierover niet speculeren. Want elk antwoord van vandaag is mogelijk een paar dagen of weken later alweer achterhaald. Stel ook geen vragen aan de mensen van het UMCU of de webshop zij hebben geen ook enkele informatie voor jullie.

Samengevat: Het is voor iedereen erg vervelend dat het coronavirus zoveel onzekerheid veroorzaakt, maar het is helaas niet anders. Maar als er geen nieuwe uitbraak van het coronavirus komt, gaan de voortentamens door.