Alleen schriftelijk en in Utrecht

Alleen in Utrecht
Het is uitsluitend mogelijk het tentamen op de op de website genoemde locatie, datum en tijd af te leggen. Dus ook niet in het buitenland. Als je uit het buitenland moet komen, kun je het voortentamen mogelijk niet afleggen vanwege beperkingen op het reizen naar / vanuit Nederland. Zie de info van de Nederlandse overheid voor de actuele regels met betrekking tot corona op https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19.

Alleen schriftelijk
Het tentamen kan alleen schiftelijk (met pen en papier) worden afgelegd. Dus niet elektronisch bijvoorbeeld met behulp van een laptop. Het is dus ook niet mogelijk een voortentamen mondeling af te leggen.

Nooit online
Alle universiteiten nemen voor de eigen studenten soms online tentamens af. Waarbij ze het risico op fraude accepteren. Maar bijna alle geraadpleegde opleidingen vinden een zorgvuldige en betrouwbare selectie van a.s. studenten zo belangrijk dat ze het frauderisico bij online afnemen van voortentamens te hoog vinden. We nemen daarom nooit online voortentamens af. Dat betekent dat alle kandidaten naar Utrecht (in Nederland) moeten komen, ook als ze zeer ver weg wonen bijvoorbeeld in China of Australië.